Datu aizsardzība

Biogen tīmekļa vietņu paziņojums par konfidencialitāti

Biogen ir apņēmies cienīt jūsu konfidencialitāti un saprot, cik svarīgi ir aizsargāt personas datus, tādēļ šādu datu apstrādei piemēro augstus ētikas un regulējošos standartus. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrotas Biogen Latvija (“Biogen”) politikas un prakse, kas izstrādāta personas datu aizsardzībai un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasību izpildei.

KO UZŅĒMUMS IEVĀC

(a)        Informācija, ko uzņēmums ievāc tieši no jums

Biogen ievāc informāciju tieši no jums, kad izvēlaties izveidot kontu uzņēmuma tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē, sazināties ar uzņēmumu pa tālruni vai e-pastā vai sniedzat informāciju uzņēmumam jebkādā citā veidā. Uzņēmums no jums tieši var ievākt, piemēram, šādu informāciju:

 • vārdu un uzvārdu;
 • kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi);
 • lietotājvārdu un paroli;
 • dzimšanas datumu;
 • saziņas preferences;
 • vecumu;
 • darījumu informāciju, tostarp nodarbinātības vēsturi, iepriekšējo izglītību, kvalifikācijas, profesiju un specializācijas jomas.

(b)        Informācija, ko uzņēmums ievāc, kad apmeklējat tā tīmekļa vietnes

Kad apmeklējat šo tīmekļa vietni, uzņēmums iegūst tālāk norādīto informāciju par jums.

Reģistrācijas dati. Biogen ir izveidojis šo tīmekļa vietni tā, lai jūs varētu to apmeklēt, kā arī skatīt informāciju par uzņēmuma piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, nesniedzot personas datus. Ja izvēlaties reģistrēties Biogen funkciju un pakalpojumu lietošanai vai nu kā klients, vai arī veselības aprūpes speciālists, uzņēmums no jums ievāc personas datus, un šī informācija var tikt apvienota ar citu informāciju, lai nodrošinātu jums pakalpojumus vai sniegtu pieprasīto informāciju vai lai nodrošinātu, ka uzņēmums glabā pilnīgus, aktuālus un precīzus personas datus.

IP adrese. Kad apmeklējat šo tīmekļa vietni, uzņēmums reģistrē jūsu datora interneta protokola (IP) adresi. IP adrese neidentificē jūs personīgi, taču tā ļauj uzņēmumam saglabāt saziņu ar jums, kamēr pārvietojaties tīmekļa vietnē.

(c)        Sensitīvi personas dati

Biogen izvairās ievākt sensitīvus personas datus. Taču atsevišķos gadījumos, piemēram, lai atvieglotu pacienta piekļuvi atbalsta piedāvājumiem, Biogen var nākties ievākt sensitīvus personu datus, tostarp datus par veselību. Gadījumos, kad saskaņā ar datu aizsardzības likumiem uzņēmumam būs jāievāc jūsu personas dati, uzņēmums šādām darbībām iegūs nepārprotamu jūsu piekrišanu.

KĀ UZŅĒMUMS IZMANTO JŪSU INFORMĀCIJU

Sniedzot uzņēmumam savus personas datus, jūs piekrītat, ka vietējos tiesību aktos atļautajos gadījumos un tad, ja esat piekritis saņemt šādu komunikāciju no mums, uzņēmums šādu informāciju var lietot, lai:

 

 • sniegtu atbildes uz jūsu pieprasījumiem;
 • uzlabotu uzņēmuma apkalpošanas līmeni;
 • uzlabotu uzņēmuma komunikāciju saturu;
 • sniegtu jums ieteikumus, noderīgu informāciju, jaunumus par produktiem un atjauninājumiem;
 • paziņotu jums par uzņēmuma jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;
 • noskaidrotu jūsu viedokli par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem;
 • izskatītu jūsu pieteikumu darbam;
 • uzņēmuma administratīvajiem un kvalitātes nodrošināšanas nolūkiem;
 • citiem nolūkiem, kas var būt norādīti šajā tīmekļa vietnē.

 

Kad uzņēmums lieto jūsu personas datus, tas ievēro tālāk norādītos principus.

 

(a)        Ierobežošana

 

Biogen ievāks tikai tādus jūsu personas datus, kas ir nepieciešami vienam vai vairākiem uzņēmuma likumīgajiem nolūkiem vai kurus pieprasa tiesību akti. Turklāt Biogen ievāks personas datus tikai ar likumīgām un godīgām metodēm, nerīkojoties pārmērīgi uzbāzīgi.

 

(b)        Nolūks

 

Kad Biogen ievāks jūsu personas datus, uzņēmums veiks saprātīgas darbības, lai informētu jūs par personas datiem, kas tiek ievākti, un nolūkiem, kādiem informācija tiek ievākta, un lietos šādu informāciju tikai norādītajiem primārajiem vai saistītajiem sekundārajiem nolūkiem.

 

(c)        Izpaušana

 

Biogen jūs informēs par organizācijām (vai organizāciju veidiem), kurām uzņēmums parasti izpauž šādus personas datus, kā arī sniegs jums kontaktinformāciju gadījumā, ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, vai arī vēlaties atjaunināt savus personas datus vai preferences.

KĀ UZŅĒMUMS IZPAUŽ JŪSU PERSONAS DATUS CITIEM

Ņemiet vērā, ka atļautā personas datu nodošana trešajām personām vai citiem Biogen grupas uzņēmumiem ietver datu pārsūtīšanu no vienas valsts citai un šādi personas dati var tikt pārsūtīti arī uz valsti, kurās tiesību akti nosaka no jūsu valsts atšķirīgu aizsardzības līmeni. Šādos gadījumos uzņēmums veiks atbilstošas darbības, lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzību atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

(a)        Saistītie uzņēmumi

Uzņēmums personas datus var izpaust arī tā saistītajiem uzņēmumiem šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem nolūkiem. Saistītie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kurus kopīgi kontrolē mātes uzņēmums “Biogen, Inc.”.

(b)        Trešās personas

Biogen var lietot trešās personas, lai sniegtu uzņēmumam tādus pakalpojumus, kuru ietvaros var būt nepieciešams šādām trešajām personām izpaust jūsu personas datus. Ja uzņēmums ļauj trešajai personai piekļūt jūsu personas datiem, tā drīkstēs to darīt tikai tādos nolūkos, kas atbilst šai konfidencialitātes politikai, un tai būs jānodrošina jūsu personas datu aizsardzība atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

(c)        Tiesībaizsardzība

Atsevišķos gadījumos uzņēmumam var nākties izpaust jūsu personas datus, lai izpildītu tiesas rīkojuma, pavēstes, meklēšanas ordera, likumu vai noteikumu prasības. Šādu prasību izpildē uzņēmums plāno sadarboties, veicot atbilstošas darbības, lai nodrošinātu, ka pieprasītājs saprot saņemamo personas datu sensitīvo raksturu. Uzņēmums arī patur tiesības sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēšanas darbībās un tādu lietotāju notiesāšanā, kas pārkāpj uzņēmuma noteikumus vai veic darbības, kas ir pretlikumīgas vai nodara kaitējumu citām personām vai personas datiem, par kuriem atbildam.

(d)        Produktu ziņojumi

Ja sazināties ar uzņēmumu par savu pieredzi ar kādu tā produkta lietošanu, uzņēmums var izmantoto jūsu sniegto informāciju pēc nepieciešamības, lai sniegtu sūdzību vai nevēlamu notikumu ziņojumus vietējām un starptautiskajām zāles un farmācijas nozari regulējošajām iestādēm, kā arī citiem tiesību aktos noteiktajiem nolūkiem.

(e)        Korporatīvās darbības

Uzņēmums var izpaust jūsu informāciju trešajai personai saistībā ar uzņēmuma reorganizāciju, apvienošanu, pārdošanu, kopuzņēmumu, kā arī pilnīgu vai daļēju darījumu, aktīvu vai akciju pārņemšanu, nodošanu vai jebkādu citu pārdali, tostarp saistībā ar bankrota vai citiem procesiem.

SĪKFAILI UN CITAS TEHNOLOĢIJAS

Biogen lieto dažādas tehnoloģijas, lai novērtētu to, kā tiek lietotas tā vietnes, individuāli pielāgotu jūsu pieredzi un sniegtu jūsu interesēm pielāgotu tīmekļa saturu, piemēram, tīmekļa marķierus un sīkfailus. Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko uzņēmuma tīmekļa vietnes saglabā jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat tīmeklim. Šie sīkfaili ļauj uzņēmumam jūs atšķirt no citiem attiecīgās tīmekļa vietnes lietotājiem, kā arī uzlabot tīmekļa vietni un jūsu pieredzi tās pārlūkošanas laikā. Plašāka informācija par sīkfailiem un citām datu ievākšanas tehnoloģijām ir pieejama uzņēmuma sīkfailu un citu tehnoloģiju politikā.

UZŅĒMUMA DROŠĪBAS PASĀKUMI

Uzņēmums vēlas, lai jūsu personas dati saglabājas maksimāli droši. Uzņēmums uzturēs datu aizsardzības tiesību aktiem atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni un izmantos visus pieejamos tehniskos resursus, lai novērstu jūsu datu zaudēšanu vai izmainīšanu, kā arī neatļautu piekļuvi vai apstrādi. Uzņēmuma īstenotie drošības pasākumi visu personas datu aizsardzībai ir izstrādāti atbilstoši prasībām, kas pārsniedz nozares standartos noteiktās, lai novērstu iespēju iebrucējiem iegūt piekļuvi datiem, taču jums jāatceras, ka neviens drošības risinājums nespēj garantēt 100 % drošību un jums vienmēr vajadzētu īstenot atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu savus personas datus, tostarp nodrošinātu, ka jums ir jaunākā pretvīrusu programmatūra.

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM

Biogen tīmekļa vietnēs var būt ietvertas saites uz tādām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums uzskata par noderīgām un informatīvām. Uzņēmums nerekomendē vai neiesaka šādu vietņu saturu vai pakalpojumus, kā arī neatbild par šādu vietņu konfidencialitātes praksi. Uzņēmums iesaka jums būt uzmanīgam un izlasīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

 

Biogen arī var sadarboties ar citiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu jums saturu vai pakalpojumus kopīgi ar vienotu zīmolu, izmantojot vienota zīmola vietni, kurā redzams gan Biogen, gan sadarbības partnera logotips. Jums jāizlasa šādu vienotā zīmola vietņu konfidencialitātes politikas, jo dažos aspektos tās var atšķirties no uzņēmuma politikas.

UZŅĒMUMA POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ BĒRNIEM

Šī tīmekļa vietne un tās pakalpojumi ir paredzēti lietotājiem, kas ir vecāki par 18 gadiem. Tīmekļa vietne nav izstrādāta, lai piesaistītu bērnu uzmanību. Ja uzņēmums uzzina, ka persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, ir brīvprātīgi sniegusi savus personas datus šajā tīmekļa vietnē vai pakalpojumu sniedzējs ir brīvprātīgi sniedzis informāciju par pacientu, kas ir jaunāks par 18 gadiem, uzņēmums dzēsīs šādu informāciju no savām datubāzēm.

KĀ UZŅĒMUMS GLABĀ INFORMĀCIJU UN JŪSU TIESĪBAS

Uzņēmums nekādā gadījumā neglabās jūsu personas datus ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika ievākti.

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem vai pieprasīt informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem jūsu personas datiem (piemēram, personas datu avotu), jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Biogen.  Jūs varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem apsvērumiem, kā arī varat pieprasīt šādu datu labošanu vai dzēšanu.

Kad Biogen apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu bez jebkādām sekām, sazinoties ar mums, kā norādīts kontaktinformācijas sadaļā zemāk. Tas neietekmēs to uz piekrišanu balstīto datu apstrādi, kuri sniegti pirms piekrišanas atsaukšanas brīža.

Ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām var ierobežot piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti un uzņēmumam ir tiesības ievākt, apstrādāt un glabāt jūsu personas datus, lai izpildītu tā juridiskos pienākumus (piemēram, datus par nevēlamu zāļu notikumu). Pirms uzņēmums izpilda jebkādu jūsu veikto prasību, tas var pieprasīt jums sniegt papildu informāciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja jums ir jebkādas bažas par to, kā Biogen ievāc jūsu personas datus vai rīkojas ar tiem, vai jums radušies jautājumi vai vēlaties īstenot savas tiesības atbilstoši iepriekš norādītajam, jūs varat sazināties ar Biogen globālo datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi privacy@biogen.com.

IZMAIŅAS UZŅĒMUMA KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ

Uzņēmums personas datus lietos tikai tādā veidā, kāds norādīts informācijas ievākšanas brīdī spēkā esošajā konfidencialitātes politikā. Taču uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt šīs konfidencialitātes politikas nosacījumus (piemēram, saistībā ar izmaiņām datu aizsardzības tiesību aktos), publicējot izmaiņas šajā tīmekļa vietnē. Uzņēmums veiks atbilstošas un saprātīgas darbības, lai nepieciešamības gadījumā iegūtu jūsu piekrišanu, kas nepieciešama jebkādu šādu izmaiņu dēļ.

INFORMĀCIJA EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS IEDZĪVOTĀJIEM

Saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem “datu pārzinis” ir juridiska persona, kas atbild par jūsu personas datu aizsardzību un palīdz jums īstenot jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību. Saistībā ar šo tīmekļa vietni jūsu personas datu pārzinis ir:

Biogen Latvia SIA
Audēju iela 15 - 4, Riga,
LV-1050, Latvija

Jūs varat sazināties ar Biogen ES datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pasta ziņojumu uz: privacy@biogen.com.

Ja uzskatāt to par nepieciešamu, jo domājat, ka jūsu tiesības uz konfidencialitāti ir pārkāptas, jūs varat iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei.  Vietējās datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Version Date: December 2020