Slimību jomas

Multiplā skleroze

Multiplā skleroze (MS)

Multiplā skleroze (MS) ir sarežģīta, neviendabīga, hroniska slimība, kurai nepieciešama individuāla ārstēšana visas pacienta dzīves garumā. Slimība skar centrālo nervu sistēmu un traucē informācijas plūsmu smadzenēs un starp smadzenēm un ķermeni, radot neparedzamus simptomus.1

Mūsu pieeja

Pēdējo četru gadu desmitu laikā Biogen cenšas izmantot zinātni, lai panāktu nozīmīgu progresu MS ārstēšanā. Mūsu nozarē plašākais portfelis, ko stiprina noteikti drošības un efektivitātes profili, pastāvīgie ieguldījumi mūsu produktos, kā arī mūsu visaptverošie pakalpojumi un risinājumi, ļauj mums piedāvāt plašu iespēju klāstu, lai apmierinātu MS pacientu nepārtraukti mainīgās vajadzības un veicinātu individualizētāku pieeju slimības ārstēšanā.

Inovatīva izpēte

Attīstoties MS slimības terapijas iespējām un pacientu vajadzībām, Biogen joprojām koncentrējas uz jaunām pētniecības iniciatīvām un tehnoloģiskiem jauninājumiem, lai veicinātu izpratni par MS un uzlabotu pacientu iespējas. Lai gan mēs koncentrējamies uz iespēju pilnveidošanu, mēs cenšamies izveidot preventīvu terapiju MS profilaksei un ārstēšanai, pētot jaunāko zinātnē, tostarp jaunas ārstēšanas pieejas, piemēram, uz vakcīnas šūnām balstītas terapijas, jaunu remielinizācijas un neiroaizsardzības mehānismu izpēti un attīstību papildus preklīniskajiem modeļiem, kas ir uzlabojuši attīstības paredzamību.

Fakti un skaitļi

2,8m

Aptuveni 2,8 miljoni cilvēku visā pasaulē dzīvo ar MS.2

1,9 m

Vairāk nekā 1,9 miljoni cilvēku tiek ārstēti ar Biogen izstrādāto slimību modificējošo terapiju.

25+ gadi

Vairāk nekā 25 gadus mēs esam vadījuši jaunu MS ārstēšanas metožu izpēti un izstrādi.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet visaptverošu informāciju par MS, dzīvi ar MS un tās ārstēšanu.

Atsauces
  1. National Multiple Sclerosis Society, "What Is Multiple Sclerosis?" https://www.nationalmssociety.org/understanding-ms/what-is-ms Skatīts 2024. gada 23. maijā
  2. National Multiple Sclerosis Society, "Understanding MS" https://www.nationalmssociety.org/understanding-ms Skatīts 2024. gada 23. maijā