Atbildība

Kā uz mērķi orientēts uzņēmums, mēs uzskatām, ka kalpošana cilvēcei ar zinātnes palīdzību ir vissvarīgākā. Uzņēmumam Biogen tas nozīmē mūsu apņemšanās stiprināt korporatīvo atbildību, dziļi rūpējoties par pozitīvām pārmaiņām pacientiem, mūsu darbiniekiem, videi un kopienām, kurās mēs dzīvojam un strādājam. Klimats, veselība un vienlīdzība ir cieši savstarpēji saistītas problēmas, kas prasa drosmīgu rīcību, un tāpēc mēs strādājam, lai veicinātu veselīgāku, ilgtspējīgāku un taisnīgāku pasauli.

Daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana

Mēs cenšamies iesaistīt pasaules gaišākos prātus un jau sen esam par prioritāti izvirzījuši daudzveidību, vienlīdzību un iekļaušanu ne tikai kā morālu pienākumu, bet arī kā konkurences spēku.

Vide

Mēs jūtam atbildību veicināt pozitīvas pārmaiņas visās kopienās, kurās strādājam, kā arī visai mūsu planētai. Mēs atzīstam, ka klimata krīze ir veselības krīze, kas nesamērīgi ietekmē tieši neaizsargātās kopienas.

Vienlīdzība attiecībā uz piekļuvi un veselību

Mēs esam apņēmušies mazināt nevienlīdzību visā veselības aprūpes ekosistēmā — no pētījumiem un klīniskiem izmēģinājumiem līdz vienlīdzīgai piekļuvei un kultūras ziņā kompetentai aprūpei.

Ziņošana un principi

Atklātība var radīt uzticību, un uzņēmums Biogen jau ir reaģējis uz ieinteresēto pušu cerībām saistībā ar pārredzamu ziņošanu par materiālās vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem.

Mūsu pieeja vides, sociālās un pārvaldības politikas jautājumiem

Mums ļoti rūp iespēja kaut ko mainīt, un mēs patiešām jūtamies atbildīgi par mūsu pacientu uzticību, mūsu darbiniekiem, vidi un kopienām, kurās dzīvojam, strādājam un darbojamies. Šo saistību pamats ir atspoguļots mūsu pieejā videi, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem — pieeja, mūsuprāt, sniedz reālu labumu mūsu uzņēmējdarbībai un pasaulei. 

Mūsu darbiniekiem rūp darbs, ko viņi dara, un viņi tic tā jēgai. Mēs katru dienu nākam uz darbu, zinot, ka tūkstošiem cilvēku visā pasaulē paļaujas uz Biogen un mūsu izstrādātajām terapijām, kas būtiski mainīs viņu dzīvi.

Mēs esam apņēmušies veicināt vienlīdzību veselības jomā attiecībā uz mūsu ārstējamajām slimībām, palīdzēt nodrošināt risinājumu sociālajām un vides problēmām, izveidot darba vietu, kas ļauj mūsu darbiniekiem attīstīties, atbalstīt vietējās kopienas un iedvesmot nākamās zinātnieku paaudzes. Tas ir galvenais mūsu misijā un ir vitāli svarīgi mūsu izaugsmei.